Lithuanian Righteous Among the Nations

This is the list of Lithuanian Righteous Among the Nations. More than 800 Lithuanians have been honored with this title by the state of Israel for saving Jews during World War II.[1] Below is a partial listing of these:

List

 1. Adomynaitė-Spitrienė, Natalija – 1997
 2. Adomynas, Antanas – 1997
 3. Adomynienė, Ona – 1997
 4. Aleknavičienė, Sofija – 2006
 5. Aleksandravičienė, Paulina – 1980
 6. Andraitis, Antanas – 1994
 7. Antanaitis, Jonas – 1979
 8. Antanaitis, Vincas – 1979
 9. Antanaitytė, Stasė – 1979
 10. Anužienė, Elena (mother) – 2000
 11. Anužienė, Elena (daughter-in-law) – 2000
 12. Anužis, Česlovas – 2000
 13. Anužis, Ignas – 2000
 14. Arlauskas, Kazimieras (and his wife, Veronika Arlauskienė) – 2009
 15. Audėjienė, Ona – 1970
 16. Audėjus, Juozas – 1970
 17. Augustinovič, Juozas – 1998
 18. Augustinovič, Ona – 1998
 19. Babarskienė, Jadvyga – 2000
 20. Babarskis, Alfonsas – 2000
 21. Babonas, Antanas – 2011
 22. Bagdonavičius, Pranas – 1992
 23. Bajorinas, Pranas – 1982
 24. Bakšas, Kazys – 2004
 25. Bakšienė, Marytė – 2004
 26. Balčikonienė, Agota – 1994
 27. Balčikonis, Antanas – 1994
 28. Balčinas, Jonas – 1995
 29. Balčinienė, Barbora – 1995
 30. Balčinienė, Stefanija – 1995
 31. Balčinaitė, Petronėlė – 1995
 32. Balkienė, Nina – 1994
 33. Baltutis, Vytas – 1980
 34. Bartkevičienė, Stasė – 1980
 35. Bartkevičius, Juozas – 1980
 36. Baublys, Petras – 1977
 37. Baublys, Sergijus – 1977
 38. Baublienė, Jadvyga – 1977
 39. Beinaravičienė, Uršulė – 1992
 40. Beinaravičius, Vladas – 1998
 41. Beleckienė, Morta – 2000
 42. Beleckienė, Petronėlė – 1982
 43. Berčiūnaitė-Kaminskienė, Birutė – 1996
 44. Berčiūnas, Jurgis – 1996
 45. Bernikienė, Petrė – 1996
 46. Bielskienė, Ona – 1998
 47. Bielskienė, Zosė – 2004
 48. Bielskis, Aleksandras – 2004
 49. Binkis, Gerdas – 1988
 50. Binkis, Kazys – 1988 (and his wife, Sofija Binkienė – 1967)
 51. Binkytė, Eleonora – 1988
 52. Binkytė-Mozuriūnienė, Lilijana – 1988
 53. Binkytė-Nacevičiūtė, Irena – 1988
 54. Bižienė, Janina – 2004
 55. Bižys, Juozas – 2004
 56. Boguslauskas, Antanas – 1992
 57. Bradauskas, Pranas – 2005
 58. Bradauskienė, Jadvyga – 2005
 59. Bražėnienė, Konstancija – 1970
 60. Bružas, Stanislovas – 2000
 61. Bružienė, Valerija – 2000
 62. Budreikaitė, Bronė – 2012 (see [2])
 63. Budzinskaitė, Benigna – 2006
 64. Budzinskaitė, Stefanija – 2006
 65. Budzinskas, Antanas – 2006
 66. Budzinskienė, Benigna – 2006
 67. Bukontas, Jeronimas – 1995
 68. Bukontienė, Marija – 1995
 69. Buknienė, Stasė – 2006
 70. Buknys, Raimondas – 2006
 71. Burba, Stanislovas – 2007
 72. Burbienė, Stanislava – 2007
 73. Bušauskaitė-Bužavienė, Kazė – 2007
 74. Bušauskaitė-Dakinevičienė, Albina
 75. Bušauskas, Feliksas – 2007
 76. Bušauskas, Feliksas (son) – 2007
 77. Bušauskienė, Teklė – 2007
 78. Butkevičienė, Juozapota – 1998
 79. Butkevičienė, Marija – 1998
 80. Butkevičienė, Teklė – 1998
 81. Butkevičius, Jonas – 1998
 82. Butkevičius, Karolis – 1998
 83. Butkevičiūtė, Ona – 1998
 84. Butkienė, Petronė – 1981
 85. Byla, Vincas – 1996
 86. Byra, Juozapas – 2006
 87. Byrienė, Stanislava – 2006
 88. Čaikovski, Juzef – 1983
 89. Čaikovski, žmona – 1983
 90. Čečkevičius, Kazys – 2006
 91. Čečkevičienė, Zuzana – 2006
 92. Černiauskas, Bronislovas – 1993
 93. Černiauskienė, Ona – 1993
 94. Černiauskytė-Dugnienė, Genovaitė – 1993
 95. Česnavičius, Antanas – 1995
 96. Česnavičienė, Marija – 1995
 97. Chlopinaitė, Elena – 1974
 98. Čiurlionienė, Sofija – 1991
 99. Čižinauskas, Jonas – 1992
 100. Čižinauskaitė, Birutė – 1992
 101. Čižinauskienė, Ona – 1992
 102. Dailidavičienė, Uršulė – 1996
 103. Dailidavičius, Algimantas – 2004
 104. Dailidavičius, Vincas – 1996
 105. Dainauskas, Juozas – 2004
 106. Dainauskas, Petras – 2004
 107. Dainauskienė, Bronislava – 2004
 108. Damanskaitė, Stanislava – 2006
 109. Damanskas, Petras – 2006
 110. Damanskienė, Pranė – 2006
 111. Daugėla, Vincas – 2005
 112. Dauguvietienė-Kuzmina, Olga – 1985
 113. Dauguvietytė, Nelė – 1985
 114. Dauguvietytė-Dubrovski, Anastasija – 1985
 115. Dausinienė, Stanislava – 2006
 116. Dautartas, Juozas – 2004
 117. Dautartienė, Julija – 2004
 118. Drupas, Vladas – 1981
 119. Dubininkas, Justinas – 2005
 120. Dubininkienė, Marijona – 2005
 121. Dubinikaitė-Raškevičienė, Ramutė – 2005
 122. Dužinskaitė-Šervienė, Elžbieta – 1997
 123. Eigelytė, Stefanija – 1997
 124. Elijošaitis, Pranas – 1994
 125. Elijošaitienė, Ona – 1994
 126. Elijošaitis, Bronius – 1994
 127. Esertas, Artūras – 1995
 128. Fugalevičiūtė, Natalija – 2005
 129. Gadeikis, Pranas – 1997
 130. Gadeikytė, Julija – 1997
 131. Gadlevska, Helena – 1983
 132. Gadlevski, Juzef – 1983
 133. Gaigalienė, Juzefa – 1999
 134. Gaigalaitė, Stefanija – 1999
 135. Gailiūnas, Kazimieras – 2004
 136. Gailiūnienė, Petronėlė – 2004
 137. Galvonaitė, Marcelė – 1996
 138. Gasiūnas, Juozas – 1997
 139. Gasparavičienė, Veronika – 2005
 140. Gasparavičius, Alfonsas – 2005
 141. Gavelis, Stasys – 2001
 142. Gavelienė, Jadvyga – 2001
 143. Gecevičienė, Bronislava – 1991
 144. Gecevičius, Adomas – 1991
 145. Gedaika, Petras – 1998
 146. Gedaikienė, Liudvika – 1998
 147. Gedeikienė, Bronė – 1999
 148. Gedeikis, Juozas – 1999
 149. Gedmantienė, Michalina – 1993
 150. Gintalas, Ignas – 1998
 151. Gintalas, Juozas – 1998
 152. Gintalienė, Kristina – 1998
 153. Girbudas, Petras – 2005
 154. Glaveckas, Juozas – 2004
 155. Glaveckienė, Anelė – 1998
 156. Gobis, Antanas – 1979
 157. Golubovienė, Lidija – 2005
 158. Gotautas, Bronius – 1974
 159. Granskytė, Pranciška – 2006
 160. Graževičienė, Vanda Marija – 1995
 161. Graževičius, Jonas – 1995
 162. Graževičiūtė, Vanda – 1995
 163. Greizė, Karolis – 2004
 164. Greizienė, Jevdokija – 2004
 165. Grendienė, Apolonija – 2005
 166. Grigaitis, Zenonas – 1994
 167. Grigalaitienė, Bronė – 1991
 168. Grigalaitis, Pranas – 1991
 169. Grigonienė, Felicija – 1996
 170. Grigonis, Juozas – 1996
 171. Grigorjeva, Jelena – 2004
 172. Grincevičienė, Marija – 2005
 173. Grybauskas, Andrius – 1996
 174. Gudaitienė, Juzė – 1978
 175. Gulbinovič, Aleksandr – 1983
 176. Gulbinovič, Veronika – 1983
 177. Gylys, Leonas – 1983
 178. Gylienė, Aleksandra – 1983
 179. Hanfman, Andrej – 1985
 180. Hanfman-Dauguvietytė, Dara – 1985
 181. Holzman, Helene – 2005
 182. Ibenskienė, Ona – 1980
 183. Ibenskis, Juozas – 1980
 184. Inkratas, Juozas – 1985
 185. Ivanauskaitė, Giedrutė – 1984
 186. Ivanauskas, Gintautas – 1992
 187. Ivanauskienė, Elena – 1984
 188. Jablonskienė, Jadvyga – 2000
 189. Jablonskytė-Landsbergienė, Ona – 1995
 190. Jakienė, Ona – 1992
 191. Jakas, Leopoldas – 1992
 192. Jakienė, Aldona – 1992
 193. Jankauskienė-Šimkutė, Ona – 1996
 194. Jankienė, Stasė – 1991
 195. Jankus, Augustinas – 1991
 196. Janonienė, Ona – 2005
 197. Janonis, Jonas – 2005
 198. Janonytė (Lelienė), Vera – 2005
 199. Janonytė (Šukienė), Genovaitė – 2005
 200. Janušauskas, Vincas – 2005
 201. Janušauskienė, Ona – 2005
 202. Jaselskienė, Elena – 1977
 203. Jaselskis, Vladas – 1977
 204. Jasulaitienė, Elena – 2000
 205. Jegorova, Natalija – 2005
 206. Jemeljanova, Anastasija – 2000
 207. Jocienė-Basienė, Marija – 1998
 208. Jokubauskis, Stanislovas – 1999
 209. Jonaitis, Henrikas – 1980
 210. Jucevičius, Stasys – 1980
 211. Juodgalvienė, Emilija – 1997
 212. Juodgalvis, Vincas – 1997
 213. Juodgalvytė-Kiselienė, Marija – 1997
 214. Jurevičienė, Adelė – 1979
 215. Jurevičienė, Juzė – 1997
 216. Jurevičius, Jonas – 1997
 217. Jurevičius, Petras – 1979
 218. Jurevičiūtė, Lionė – 1997
 219. Jurgilienė, Bronė – 1998
 220. Jurkšaitienė, Marijona – 1990
 221. Jurkšaitis, Juozas – 1990
 222. Jurkus, Danielius – 2001
 223. Jurkienė, Marytė – 2001
 224. Juškevič, Anastasija – 1980
 225. Juškevič, Michail – 1980
 226. Kairienė, Ona – 2005
 227. Kairys, Steponas – 2005
 228. Kalinkienė, Veronika – 2000
 229. Kancevičienė, Zosė – 2000
 230. Kancevičius, Pranas – 2000
 231. Kareiva, Pranas – 1997
 232. Karpavičius, Povilas – 1995
 233. Karpavičienė, Alevtina – 1995
 234. Kašinskas, Pijus – 1978
 235. Kašinskienė, Magdalena – 1978
 236. Kasperaitis, Pranas – 1991
 237. Kasperaitienė, Sofija – 1991
 238. Kauneckas, Vytautas – 2006
 239. Katinskaitė, Kotryna – 2006
 240. Katinskas, Juozas – 2006
 241. Kaušaitė, Elena – 2004
 242. Kaušinis, Klemensas – 1996
 243. Kavaliauskas, Kazys – 2000
 244. Kazanskienė, Olga – 2007
 245. Kazanskis, Eduardas – 2007
 246. Kazanskytė (Gargasienė), Edita – 2007
 247. Kazlauskaitė, Teofilė – 1985
 248. Kazlauskas, Juozas – 1996
 249. Kazlauskienė, Eugenija – 1996
 250. Kerpauskas, Juozas – 1981
 251. Kerpauskienė, Adolfina – 1981
 252. Kėrienė, Elena – 1994
 253. Kėrys, Povilas – 1994
 254. Kibelaitė, Juozapa – 1997
 255. Kilikevičius, Pijus – 1978
 256. Kirvelienė, Emilija – 2005
 257. Kislauskienė-Dambrauskaitė, Regina – 1993
 258. Kleiba, Adolfas – 1996
 259. Klimas, Petras – 1993
 260. Klimienė, Jadvyga – 1993
 261. Klimutė-Radavičienė, Felicija – 1993
 262. Korsakas, Vitas – 1990
 263. Krištopavičienė, Bronislava – 2006
 264. Krivičius, Stanislovas – 1998
 265. Kručinskas, Vladas – 1969
 266. Krulickas, Jonas – 1993
 267. Krulickienė, Viktorija – 1993
 268. Krulickas, Viktoras – 1993
 269. Kruminis, Juozas – 2005
 270. Kruminsienė, Marija – 2005
 271. Kšanavičienė, Barbora – 2005
 272. Kšanavičius, Stasys – 2005
 273. Kšanavičius, Vytautas – 2005
 274. Kudžma, Andrius – 1993
 275. Kulevičiūtė, Stefanija – 2006
 276. Kuncaitis, Antanas – 1996
 277. Kupraitis, Antanas – 1980
 278. Kupraitis, Jonas – 1980
 279. Kupraitis, Juozas – 1980
 280. Kuprėnas, Kazys – 1980
 281. Kurpauskas, Pranas – 1981
 282. Kurpauskienė, Marytė – 1981
 283. Kutorgienė-Buivydaitė, Elena – 1982
 284. Kutorga, Viktoras – 1982
 285. Kvedaravičius, Vladas – 2006
 286. Kvedaravičienė, Birutė – 2006
 287. Ladygienė, Stefanija – 1992
 288. Lašienė, Uršulė – 1997
 289. Lastienė, Petronėlė – 2000
 290. Laucevičienė, Ona – 2005
 291. Laucevičiūtė-Baužienė, Jadvyga – 2005
 292. Laurinavičienė, Elena (and sons Bronislovas and Pranas) – 2011[3]
 293. Legantienė, Michalina – 2004
 294. Leonavičienė, Ona – 1999
 295. Leonavičius, Eduardas – 1999
 296. Leščinskienė, Marija – 1995
 297. Levulienė, Albina – 2004
 298. Levulis, Fulgentas – 2004
 299. Levulis, Vladas – 2004
 300. Likevičienė, Natalija – 1996
 301. Likevičius, Vytautas – 1996
 302. Liškienė, Stanislava – 2004
 303. Liškus, Stanislovas – 2004
 304. Liutkevičienė, Jantina – 1983
 305. Liutkevičius, Ignacijus – 1983
 306. Lukauskas, Mikas – 2006
 307. Lukauskienė, Elena – 2006
 308. Lukoševičienė, Monika – 2006
 309. Lukoševičius, Bronius – 2006
 310. Macenavičius, Antanas – 1976
 311. Macenavičienė, Marija – 1976
 312. Macijauskas, Petras – 2005
 313. Macijauskaitė, Violeta – 2005
 314. Macijauskaitė, Liudvika – 2005
 315. Macijauskas, Robertas – 2005
 316. Macijauskas, Zenonas – 2005
 317. Maciejovskis, Polikarpas – 2005
 318. Maladauskas, Petras – 1979
 319. Maladauskienė, Uršulė – 1979
 320. Mališauskas, Henrikas – 1996
 321. Mališauskienė, Marija – 1996
 322. Margaitis, Antanas – 1991
 323. Margaitienė, Eleonora – 1991
 324. Markevičius, Juozapas – 1991
 325. Markevičius, Romas – 1991
 326. Markevičius, Jonas – 1991
 327. Markevičiūtė, Valerija – 1991
 328. Markovskij, Hariton – 1992
 329. Markovskaja, Aleksandra – 1992
 330. Markovskij, Ivan – 1992
 331. Markovskij, Mitrofan – 1992
 332. Markovskaja, Ana – 1992
 333. Markovskaja, Mavra – 1992
 334. Martinkus, Vaclovas – 1995
 335. Martul, Juzefa – 1993
 336. Martul-Budrikienė, Liucija – 1993
 337. Masevič, Justin (and wife) – 1983
 338. Matora, Ana – 2000
 339. Matulevičienė, Ona – 1991
 340. Matuzevičienė, Elena – 1981
 341. Matuzevičius, Antanas – 1981
 342. Matuzevičiūtė, Antanina – 1981
 343. Matuzevičiūtė-Kiličiauskienė, Veronika – 2005
 344. Matuzevičiūtė-Valiukienė, Julijona – 2005
 345. Mažylis, Pranas – 2006
 346. Mažylienė, Antanina – 2006
 347. Meškauskas, Pranas – 2005
 348. Meškauskienė, Ona – 2005
 349. Meškauskas, Petras – 2005
 350. Meškauskienė, Zofija – 2005
 351. Meškauskas, Antanas – 2005
 352. Meškauskas, Teodoras – 2005
 353. Meškauskaitė (Jakštienė), Stefanija – 2005
 354. Meškėnienė, Ana – 2000
 355. Michailova, Elizaveta – 1992
 356. Michailovas, Aleksejus – 1992
 357. Mikalauskas, Antanas – 1994
 358. Mikalauskienė, Stasė – 1994
 359. Miklaševičienė, Marijona – 1996
 360. Miklaševičius, Petras – 1996
 361. Mikolaitienė, Felicija – 2005
 362. Mikolaitis, Vincas – 2005
 363. Mikša, Vincas – 2005
 364. Mikšienė, Marija – 2005
 365. Mikuličius, Petras – 1995
 366. Mikuličienė, Ona – 1995
 367. Milaševičienė, Marija – 2005
 368. Milienė (Aleknavičiūtė), Bronė – 2006
 369. Miniotas, Leonardas – 1996
 370. Miniotienė, Ona – 1996
 371. Miniotienė, Elzė – 1982
 372. Minkevičienė, Kotryna – 1990
 373. Minkevičius, Sergejus – 1990
 374. Mitkus, Jeronimas – 2005
 375. Mitkienė, Jadvyga – 2005
 376. Mitkus, Stanislovas – 1995
 377. Mitkienė, Leokadija – 1995
 378. Mockaitytė, Elena – 1996
 379. Montvilienė, Halina – 2006
 380. Mordosas, Bronislavas – 1995
 381. Mordosienė, Marijona – 1995
 382. Morkūnas, Vaclovas – 1995
 383. Morkūnienė, Bronislava – 1995
 384. Morkūnas, Edvardas – 1995
 385. Morkūnas, Mečislovas – 1995
 386. Morkūnaitė, Česlava – 1995
 387. Mošinskienė, Halina – 1982
 388. Mozuraitis, Jonas – 1976
 389. Mozuraitienė, Ona – 1976
 390. Mozuraitis, Alfonsas – 1976
 391. Mozuraitytė, Zuzana – 1976
 392. Mozuraitis, Zenonas – 1976
 393. Mozuraitytė, Mefodija – 1976
 394. Mozurkienė, Kazimiera – 2007
 395. Muralienė, Jadvyga – 1997
 396. Murauskas, Gediminas – 2004
 397. Murinas, Vincas – 2005
 398. Murinienė, Emilija – 2005
 399. Naginė, Vytautas – 2000
 400. Naginienė, Stasė – 2000
 401. Nagys-Vaitkūnaitė, Birutė – 1994
 402. Navickienė, Ona – 2000
 403. Navickaitė, Stasė – 2000
 404. Navienė, Stasė – 1997
 405. Navys, Stasys – 1997
 406. Norvaišaitis, Juozas – 2001
 407. Norvaišaitienė, Uršulė – 2001
 408. Norvaišaitė, Aldona – 2001
 409. Olšvang (Osowska), Juzefa – 1974
 410. Ostjanko, Irina (daughter of Grigorjeva)  – 2004
 411. Pagojienė, Julijona – 2006
 412. Pagojus, Julius – 2006
 413. Pagojus, Baltramiejus – 2006
 414. Pagojutė, Domicėlė – 2006
 415. Pajėdaitė, Bronė – 2000
 416. Palkauskas, Kazys – 1996
 417. Palkauskienė, Marytė – 1996
 418. Palkauskas, Vladas – 1996
 419. Papšys, Juozas – 1994
 420. Paškauskas, Vaclovas – 1998
 421. Paškauskienė, Ona – 1998
 422. Paškevič, Marija – 1999
 423. Paškevič-Tomaševskaja, Elžbieta – 1999
 424. Paukštys, Bronius – 1977
 425. Paukštys, Juozas – 1977
 426. Paukštė, Zosia – 1999
 427. Paulauskienė, Bronislava – 1982
 428. Paulavičius, Jonas – 1983
 429. Paulavičienė, Antanina – 1983
 430. Paulavičius, Jonas-Kęstutis – 1983
 431. Paulavičiūtė, Danutė – 1983
 432. Pečkytė, Ona – 2005
 433. Pekarskienė, Eugenija – 2000
 434. Pekarskis, Viktoras – 2000
 435. Pekarskytė, Neonila – 2000
 436. Petkevičius, Tadas – 2001
 437. Petkevičienė, Julija – 2001
 438. Petrauskas, Kipras – 1999
 439. Petrauskienė, Lidija (sister of Balkienė)  – 1994
 440. Petrik, Antonina – 1990
 441. Petrulaitienė, Veronika – 1979
 442. Petrulis, Juozas – 1980
 443. Pikčiūnas, Antanas – 1995
 444. Pikčiūnienė, Julija – 2004
 445. Plagge, Karl – 2005
 446. Platajs, Lidija – 1993
 447. Plokšto, Vladislav – 1994
 448. Plokšto, Uršulė – 1994
 449. Pocienė, Stefanija – 1981
 450. Poniškaitis, Jonas – 2005
 451. Poniškaitienė, Ona – 2005
 452. Poniškaitis, Antanas Pranciškus – 2005
 453. Poška, Antanas – 2000
 454. Požėla, Vladas – 1980
 455. Premeneckaitė-Jonušienė, Genė – 1999
 456. Premeneckienė, Aleksandra – 2001
 457. Premeneckas, Juozas – 2001
 458. Premeneckas, Vytautas – 2001
 459. Pukas, Juozapas – 2005
 460. Pukienė, Marijona – 2005
 461. Pukaitė, Genovaitė – 1967
 462. Pupšytė-Laurinaitienė, Genė – 1997
 463. Račinskas, Kazimieras – 1999
 464. Račinskienė, Konstancija – 1999
 465. Račiūnas, Vincentas – 2007
 466. Račiūnas, Antanas – 2007
 467. Račiūnienė, Ona – 2007
 468. Račiūnas, Antanas – 2007
 469. Račiūnas, Petras – 2007
 470. Radamanskiene, Aleksandra – 2002
 471. Radavičius, Danielius – 1997
 472. Radavičienė, Juzefa – 1997
 473. Radlinskas, Jonas – 2000
 474. Radlinskienė, Felicija – 2000
 475. Ragaišienė, Aleksandra – 1998
 476. Ragauskas, Antanas – 1991
 477. Ragauskienė, Ona – 1991
 478. Rakevičius, Česlovas – 1993
 479. Rakevičius, Juozas – 1993
 480. Rakevičius, Jaroslavas – 1976
 481. Rakevičius, Zenonas – 1994
 482. Rakevičius, Algimantas – 1994
 483. Ramanauskas, Juozas – 1983
 484. Ramanauskienė, Sofija – 1983
 485. Rauba, Genrik – 1983
 486. Rauba, Adolfina – 1983
 487. Rauba, Vladislav – 1983
 488. Rauba, Izabelė – 1983
 489. Rekašienė, Stanislava – 1994
 490. Rekašius, Vincas – 1994
 491. Renčinauskienė, Natalija – 1995
 492. Riaukienė, Justina – 2001
 493. Riaukaitė, Alfonsa – 2001
 494. Rimavičienė, Juzefa – 1998
 495. Rinkevičius, Vytautas – 1976
 496. Rinkevičienė, Elė – 1976
 497. Rinkevič, Jan – 1983
 498. Rinkevič, Jadvyga – 1983
 499. Rudminaitis, Simonas – 2004
 500. Rudminaitienė, Veronika – 2004
 501. Rudminaitis, Alfonsas – 2004
 502. Rudzevičiūtė-Aukštakienė, Petrutė – 1996
 503. Rudžianskienė, Marija – 2006
 504. Rusteikaitė, Marija – 1996
 505. Rutkauskas, Juozas – 1996
 506. Ruzgys, Jonas – 1979
 507. Ruzgienė, Stanislava – 1979
 508. Ruzgienė-Vaitkaitytė, Stasė – 2005
 509. Salenekas, Juozas – 2000
 510. Salenekienė, Matilda – 2000
 511. Samboras, Antanas – 1980
 512. Samborienė, Vanda – 1980
 513. Sankienė, Zofija – 1994
 514. Sankutė-Miškinienė, Janina – 1994
 515. Sankutė-Toliušienė, Teresa – 1994
 516. Sarpalis, Vladas – 1978
 517. Sarpalienė, Anelė – 1978
 518. Saunoris, Jonas – 1994
 519. Savickas, Vincas – 1978
 520. Savickienė, Kastulė – 1978
 521. Savickienė, Marija – 1982
 522. Savickas, Jonas – 1982
 523. Simokaitis, Juozas – 1992
 524. Simokaitienė, Zofija – 1992
 525. Sindikaitis, Benediktas – 2007
 526. Sindikaitytė (Minelgienė), Stasė – 2007
 527. Skačkauskaitė-Vaičiūnienė, Antonina – 1993
 528. Skeltys, Antanas – 2005
 529. Skirvainytė, Anelė – 1980
 530. Sondeckis, Jackus – 1996
 531. Songaila, Alfonsas – 1992
 532. Stakauskas, Juozas – 1974
 533. Stanevičius, Vincas – 1993
 534. Stanevičienė, Julija – 1993
 535. Stanevičiūtė, Birutė – 1993
 536. Stanevičius, Vytautas – 1993
 537. Stanilko, Julija – 1995
 538. Stankevičienė, Uršulė – 1978
 539. Stankevičius, Jonas – 1983
 540. Stankevičienė, Joana – 1983
 541. Stankevič, Veronika – 1995
 542. Stasiūnaitis, Juozas – 1995
 543. Stasiūnaitienė, Ona – 2004
 544. Staskevičienė, Paulina – 1994
 545. Staskevičiūtė, Zosė – 1994
 546. Staskevičiūtė, Aniceta – 1994
 547. Stašaitis, Juozas – 2005
 548. Stašaitienė, Agnietė – 2005
 549. Stašaitis, Jonas – 2005
 550. Staškus, Adolfas – 2004
 551. Staškevičienė, Zofija – 2004
 552. Statauskas, Jonas – 1996
 553. Statauskienė, Stasė – 1996
 554. Statkevičiūtė, Elena – 1984
 555. Steponavičius, Jonas – 1995
 556. Steponavičienė, Michalina – 1995
 557. Stongvilienė, Agota – 2006
 558. Straupis, Juozas – 1981
 559. Straupienė, Bronislava – 1981
 560. Strimaitis, Juozas – 1992
 561. Strimaitienė, Ona – 1992
 562. Strimaitis, Stasys – 1994
 563. Strimaitienė, Veronika – 1994
 564. Strimaitytė, Milda – 1994
 565. Stulpinas, Boleslovas – 1993
 566. Stulpinienė, Ona – 1993
 567. Sutkus, Kazimieras – 2005
 568. Sutkienė, Cecilija – 2005
 569. Sveitys, Pranas – 1982
 570. Sviderskis, Stasys – 1997
 571. Sviderskis, Alfonsas – 1980
 572. Sviliene, Elžbieta – 2006
 573. Šalaviejienė, Ieva – 2000
 574. Šalkauskas, Antanas – 2005
 575. Šalkaukienė, Aleksandra – 2005
 576. Šatūnas, Stasys – 2000
 577. Šatūnienė, Ona – 2000
 578. Šaudvytis, Pranas – 1999
 579. Šaudvytienė, Genovaitė – 1999
 580. Šaulienė, Domicėlė – 2006
 581. Šaulys, Pranciškus – 2006
 582. Šaulienė, Marcijona  – 2006
 583. Šaulys, Napoleonas – 2006
 584. Šereika, Stasys – 2002
 585. Šiaulienė, Zofija – 2006
 586. Šiaulys, Julijonas – 2006
 587. Šimaitė, Ona – 1966
 588. Šimelis, Mykolas (aka Šymiel, Mikola, Belarusian: Шымель, Мікола) – 1983
 589. Šimelienė, Jadvyga – 1983
 590. Šimkus, Antanas – 2005
 591. Šimkienė, Vlada – 2005
 592. Šleževičius, Vladas – 1994
 593. Šleževičienė, Uršulė – 1994
 594. Šneideris, Juozas – 1979
 595. Šneiderienė, Antonina – 1979
 596. Špokaitė-Juodvalkienė, Pranė – 2006
 597. Šukienė, Sofija-Eleonora – 2006
 598. Šukštienė, Halina (aka Szukszta, Halina) – 2006 (Lithuania/Poland)
 599. Šukšta, Vaclovas (aka Szukszta, Wacław) – 2006 (Lithuania/Poland)
 600. Talačka, Mykolas – 1994
 601. Talačka, Juozapas – 1994
 602. Talačka, Simonas – 1994
 603. Talačkienė, Ona – 1994
 604. Tallat-Kelpšienė, Agota – 1997
 605. Tallat-Kelpša, Stanislovas – 1997
 606. Tallat-Kelpšienė, Antanina – 1997
 607. Tallat-Kelpša, Jurgis – 1997
 608. Tamašauskas, Kazys – 2000
 609. Tamašauskienė, Jadvyga – 2000
 610. Tarapienė, Anelė – 1983
 611. Tarapas, Stasys – 1983
 612. Tarapaitė, Elena – 1983
 613. Tarapaitė, Janina – 1983
 614. Tarvainytė, Rozalija – 1996
 615. Taškūnas, Vladas – 1994
 616. Tautavičienė, Stanislava – 2002
 617. Tautavičius, Stasys – 2002
 618. Tautavičius, Zenonas – 2002
 619. Teišerskis, Jonas – 2000
 620. Tekorienė, Regina – 2002
 621. Tekorius, Antanas – 2002
 622. Teniukas, Juozas – 2000
 623. Teniukienė, Ona – 2000
 624. Teniukas, Juozas – 2000
 625. Teniukas, Petras – 2000
 626. Teniukienė, Valerija – 2000
 627. Toliušienė, Petrutė – 1996
 628. Toliušis, Dominykas – 1996
 629. Trinkūnas, Juozas – 1999
 630. Trinkūnienė, Elena – 1999
 631. Truskovski, Piotr – 2001
 632. Tupikas, Ignas – 2000
 633. Tupikienė, Petronėlė – 2000
 634. Tverjonaitė, Rozalija – 1998
 635. Uborevič, Elena – 1995
 636. Umbrasienė, Elena – 2006
 637. Urbelienė, Petronėlė – 2004
 638. Urbelienė, Ona – 2006
 639. Urbelis, Adomas – 2004
 640. Urbelis, Bronius – 2006
 641. Urbelytė, Elena – 2006
 642. Urbonas, Andrius – 1997
 643. Urbonienė, Marija – 1997
 644. Urbonaitė, Ona – 1997
 645. Urbonas, Juozas – 1997
 646. Užemeckas, Antanas – 1996
 647. Užemeckienė, Veronika – 1996
 648. Vadauskienė-Naglytė, Lidija – 2002
 649. Vagnorienė, Stanislava – 2006
 650. Vagnorius, Povilas – 2006
 651. Vaicekauskaitė, Janė – 1995
 652. Vaicekauskas, Jonas – 1995
 653. Vaicekauskienė, Vladislava – 1995
 654. Vainauskas, Aleksandras – 1995
 655. Vainauskienė, Ona – 1995
 656. Vaišnoras, Adolfas – 1990
 657. Vaišnorienė, Bronė – 1990
 658. Vaitkus, Jonas – 2007
 659. Valčiukas, Povilas – 2007
 660. Valčiukienė, Antanina – 2007
 661. Valionienė, Teofilė – 1996
 662. Valionis, Vincas – 1996
 663. Vansauskienė-Vaitkaitytė, Bronė – 2005
 664. Varčikas, Vladas – 1988
 665. Vasiliauskaitė, Stasė – 1997
 666. Vasiliauskaitė, Veronika – 1997
 667. Vasiliauskas, Ignas – 1999
 668. Vasiliauskas, Vladas – 1997
 669. Vasiliauskienė, Marija – 1999
 670. Vasiljeva, Ustinja – 2000
 671. Venclauskaitė, Danutė – 1995
 672. Venclauskaitė, Gražbylė – 1995
 673. Viesnauskaitė, Ona – 2005
 674. Venclauskienė, Stanislava – 1995
 675. Viktaravičienė-Rutkauskaitė, Janina – 2004
 676. Vitkauskienė, Julija – 1966
 677. Vitkauskas, Arėjas – 1966
 678. Vitkauskas, Juozas – 2006
 679. Vitkauskas, Povilas – 2006
 680. Vitkauskienė, Rachelė – 2006
 681. Vitkevičienė, Emilija – 1997
 682. Vitkevičius, Kazys – 1997
 683. Vitkovska (Truskovski), Anela – 2001
 684. Vobolevičienė, Helena – 2006
 685. Vobolevičius, Vincas – 2006
 686. Vokietaitienė, Ona – 2000
 687. Vokietaitis, Antanas – 2000
 688. Vokietaitytė-Paškevičienė, Stanislava – 2000
 689. Vyšniauskas, Stanislovas – 1995
 690. Vyšniauskienė, Natalija – 2005
 691. Vyšniauskienė, Rožė – 1995
 692. Vyšniauskas, Algirdas – 2005
 693. Zabielavičius, Juozas – 2002
 694. Zaksas, Pranas – 2007
 695. Zaksaitė, Marijona – 2007
 696. Zaksaitė (Vileikienė), Ona – 2007
 697. Žakavičius, Vytautas – 2002
 698. Žalinkevičaitė-Petrauskienė, Elena –1999
 699. Žarnauskas, Teofilis – 2004
 700. Žarnauskienė, Marė – 2004
 701. Zaronas, Jonas – 1982
 702. Zasimauskas, Stasys – 1992
 703. Zasimauskienė, Petronėlė – 1992
 704. Zelba, Jonas – 1997
 705. Zelbienė, Aleksandra – 1997
 706. Žemaitaitienė, Natalija – 1979
 707. Žemaitaitis, Petras – 1979
 708. Žemaitis, Vladas – 1974
 709. Žemeckienė, Antanina – 1996
 710. Žilėnas, Kazimieras – 1999
 711. Žilėnienė, Apolonija – 1999
 712. Žilevičius, Adomas – 1994
 713. Žilevičius, Stasys – 1994
 714. Žilevičius, Jonas – 1995
 715. Žilevičienė, Ona – 1995
 716. Žilevičius, Danielius – 2006
 717. Žilevičienė, Ona – 2006
 718. Žilevičienė, Adolfina – 2006
 719. Žiužnys, Jeronimas – 1994
 720. Žiužnienė, Adelė – 1994
 721. Zrelskienė, Viktorija – 2004
 722. Zrelskis, Steponas – 2004
 723. Zubovas, Vladimiras – 1991
 724. Zubovienė, Danutė-Sofija – 1991
 725. Žukauskas, Kipras – 2006
 726. Žukauskas, Stasys – 1991
 727. Žukauskienė, Julija – 2006
 728. Žvironaitė, Veronika – 2000

References

This article is issued from Wikipedia - version of the 10/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.